Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i arbeidsrett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen arbeidsrett

Få hjelp av en advokat – Arbeidsrett

Vi deltar i arbeidslivet som både arbeidsgivere og arbeidstakere. Uansett hvilken del du tilhører, vil arbeidsrett gjelde deg. En advokat innen arbeidsrett vil kunne gi juridisk rådgivning til begge deler.

Arbeidsrettigheter i Norge er jevnt over gode, men fremdeles oppstår det mange nye arbeidskonflikter hvert år. Uoverensstemmelser er faktisk ganske vanlig på de aller fleste arbeidsplasser. 

Få en god arbeidskontrakt

Enten man er fast ansatt, midlertidig ansatt, vikar eller ekstrahjelp, er det ikke alltid så lett å ha oversikt over hvilke rettigheter man har, og det kan fort bli utnyttet.

En bra start for et godt arbeidsforhold er en god arbeidskontrakt. Du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Arbeidsavtalen regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforholdet, og inneholder blant annet:

 • Arbeidsoppgavene dine
 • Et vern mot oppsigelse
 • Reguleringer om når og hvor du skal jobbe
 • Lønn og overtid
 • Ferie

Alle arbeidsmiljøer skal være trygge og ingen skal utsettes for diskriminering og trakassering.

Dersom du har en skriftlig, utflyllende kontrakt er dette en god start, men arbeidskonflikter kan fremdeles oppstå, og mange kan senere være uenige i hva ordlyden i kontrakten faktisk betyr.

Uansett hvilken side du er på i konflikten, vil det lønne seg å ta kontakt med en dyktig arbeidsrettsadvokat.

Da kan du skaffe deg veiledning om hva du kan gjøre og ikke gjøre, slik at konflikten ikke utvikler seg til det verre, eller at du gjør noe drastisk som skader saken din.

Arbeidsrett – oppsigelse

Det skal foreligge gyldig grunn til oppsigelse i arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dersom arbeidsforholdet ikke er et vikariat eller lignende, kan det ikke avsluttes av seg selv.

Arbeidsmiljølovens inneholder bestemmelser om oppsigelse og gjelder for de fleste virksomheter og arbeidstakere. 

For at en oppsigelse skal være gyldig må den være saklig begrunnet.

Eksempler på saklige forklaringer:

 • Alvorlige brudd på arbeidsavtalen.
 • Nødvendig nedbemanning eller omstilling.

Hva er en usaklig oppsigelse?

Hvis du er utsatt for en usaklig oppsigelse, kan du ha krav på:

 • Jobben tilbake
 • Erstatning for det økonomiske tapet
 • Erstatning/oppreisning

Som arbeidsgiver gjelder det derfor å ha god oversikt over hvilke grunner som er gyldige og ikke. Dersom du ikke har det, er det lurt å konferere med en advokat eller arbeidsgiverforeningen din.

Her gjelder det å ha god dialog, slik at arbeidstakers rettigheter hele tiden blir ivaretatt, og at man unngår rettssak.

Er det snakk om masseoppsigelse kan en arbeidsrett-advokat bistå begge parter i forhandlingen om sluttpakker, eller andre uenigheter.

Saklige grunner må kunne dokumenteres, og det er alltid arbeidsgiver som har bevisbyrden i slike saker.

Særskilt vern for oppsigelser

Det er viktig å merke seg at det finnes eget vern mot oppsigelse for eksempel ved:

 • Graviditet og fødsel
 • Sykdom
 • Militærtjeneste
 • Varsling om kritikkverdige forhold etter varslingsreglene

Erstatning – arbeidsrett

Ved brudd på arbeidsmiljøloven, usaklig oppsigelse eller lignende, kan arbeidstaker ha krav på erstatning fra arbeidsgiver.

Det kan være erstatning for tapt inntekt, eller erstatning for ikke-økonomisk tap, altså tort og svie. Dette er vurderinger som gjøres i den enkelte sak.

Arbeidstaker kan også ha krav på å få beholde stillingen sin på arbeidsplassen.

Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøloven og dens krav til å sikre et arbeidsmiljø som gir trygghet og likebehandling så langt det lar seg gjøre.

Arbeidsgiver er derfor erstatningspliktig hvis arbeidstaker blir utsatt for eksempelvis mobbing og seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Stevning – arbeidsrett

Arbeidsmiljøloven gir arbeidstakere krav på å kunne forhandle arbeidsgiver, dersom vedkomne har mottatt en oppsigelse eller avskjed de mener er ugyldig.

Dersom partene ikke blir enige, starter det å løpe frister for å gå til søksmål mot arbeidsgiver. Denne fristen har faktisk arbeidsgiver plikt til å gi opplysninger om.

Søkmålsfristen åtte uker fra det tidspunktet forhandlingene ble avsluttet. Hvis arbeidtaker krever erstatning, så er søksmålsfristen seks måneder.

Dersom det ikke er avholdt noen forhandling vil fristene løpe fra oppsigelsen eller avskjeden fant sted.

Neste steg er da å innsende en stevning til tingretten. Det finnes visse formelle krav som domstolen kan hjelpe deg med, men hva stevningen skal inneholde må du stå for selv.

Vanligvis vil man angi bakgrunnen for kravet i saken, og den rettslige begrunnelsen. Det er lurt å få en advokat innen arbeidsrett til å sette opp dette.

Er du den som mottar stevningen må du komme med tilsvar innen fristen. Hvis ikke dømmer retten som regel i saksøkers favør.

Arbeidsrett – lovdata

Dersom du er usikker på dine rettigheter og har mistanke om lovbrudd fra arbeidsgiveren din sin side, kan du ofte få en gratis vurdering hos en advokat, om du har en sak eller ikke.

Skulle du likevel ønske å sjekke ut litt selv før du tar kontakt, så kan du gå inn på Lovdata.no. Der ligger det informasjon om Norges lover, og bestemmelsene innen arbeidsrett - og lovene kan leses i sin helhet.

Aktuelle lover er blant annet arbeidsmiljøloven og arbeidstvistloven.

Tvister som handler om tariffavtaler skal tas opp i Arbeidsretten. En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold.

Det er fagorganisasjonene som følger opp at tariffavtaler blir fulgt, og Arbeidsretten er en særdomstol for dette.

Dette kan en arbeidsrettsadvokat hjelpe deg med

Her er en liste med noen eksempler på hva en advokat i arbeidsrett kan hjelpe deg med:

For deg som arbeidsgiver:

 • Sette opp arbeidsavtaler og andre dokumenter.
 • Juridiske spørsmål om lønn, derunder overtid, ferie og feriepenger.
 • Oppsigelse og avskjed, samt omstillings- og nedbemanningssaker.
 • Utforme sluttpakker
 • Rådgivning ved oppfølging av sykefravær. I Norge kan faktisk 25 prosent av alle sykemeldinger relateres til en arbeidskonflikt. 
 • Annen individuell oppfølgning og personalkonflikter
 • Forhandlinger generelt, og bistå under juridiske tvister

For deg som arbeidstaker:

 • Bistå grupper av arbeidstakere under nedbemanning
 • Forhandling, for eksempel sluttavtaler
 • Trakasserings- eller diskrimineringssaker
 • Rådgivning ved oppsigelse og endringsoppsigelse
 • Bistå under juridiske tvister, som for eksempel lønnsrelaterte konflikter

Konflikter på arbeidsplassen kan faktisk være en kilde til vekst, ved at resultatet kan fungere utviklende og bra for virksomheten din, men dette avhenger selvfølgelig av hvordan de blir løst.

Derfor kan du være tjent med å få hjelp med juridiske problemstillinger innen arbeidsrett fra en advokat.

Finn en dyktig advokat innen arbeidsrett

Å være i en arbeidskonflikt er en krevende situasjon, og det kan være vanskelig å håndtere den alene. Vi kan hjelpe deg med å finne dyktige advokater innen arbeidsrett.

Alt du trenger å gjøre er å fylle ut et skjema med hva du trenger hjelp til, og vi vil formidle det videre til flere advokatfirmaer. Etter kort tid, vil de kunne gi deg et best mulig tilbud.

Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.