Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Finn beste advokat i Avtalerett

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Advokat

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.

Informasjonen din sendes kun til advokatene du mottar tilbud fra, og brukes ikke til noe annet.
 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Finn advokat innen Avtalerett

Advokat innen avtalerett

Ved inngåelse av avtaler følger rettigheter og plikter partene må forholde seg til. På denne siden kan du lese mer om avtalerett og hva en advokat kan bistå deg med før og under en potensiell tvist.

Få hjelp av en advokat innen avtalerett

Avtaler mellom ulike parter gjøres hver dag. Fra barnsbein av lærer vi at avtaler er til for å holdes. Det er riktignok en forskjell på det å love å leke med lille Peter i storefri, kontra å leie ut fullt møblert leilighet til studenten Peter.

Derfor er det viktig å få utformet gode avtaler og vurdere om de man blir presentert nøye. Det er det lurt å bruke en advokat til.

Bruker du en advokat, er du sikker på at kontrakten blir et juridisk bindende dokument i henhold til loven som alle parter kan være fornøyd med. Dermed reduseres også sjansen for potensial konflikt på et senere tidspunkt.

Avtalerett VS kontraktsrett

Vi skiller mellom avtalerett og kontraktsrett, selv om de dekker mange av de samme juridiske områdene. Men hva er avtalerett i forhold til kontraktsrett?

Kort fortalt kan vi si at:

 • Avtalerett dreier seg om avtalen som helhet. For eksempel: utleier har opplyst i annonse at leilighet leies ut møblert, strøm og internett inngår, 3 måneders depositum osv. Du og utleier er enige om at du skal leie leiligheten med disse vilkårene.
 • Kontraktsrett handler om hvordan denne avtalen (eller kontrakten) avvikles. Når oppfylles kontrakten? Hvilke konsekvenser har partene for mislighold av kontrakten? Og hvordan kan en tvinge frem en oppfyllelse av kontrakten?

Muntlig avtale er en bindende avtale

Har man inngått en muntlig avtale i Norge, er dette en bindende avtale på lik linje som med en skriftlig avtale.

Problemet er at det kan bli vanskeligere å bevise hva partene faktisk avtalte, dersom det oppstår en tvist på et senere tidspunkt.

Det handler ikke om mistro når en av partene ønsker å gjøre en avtale skriftlig. Det handler om å være forberedt på at ting kan endre seg, og at man ikke ønsker en konflikt med det som kanskje er en god venn.

Tilbud og aksept: I en avtaleinngåelse gir den ene parten et løfte som er bindende dersom tilbudet aksepteres av den andre.

Oppsigelse av avtale

Hovedregelen er at alle avtaler skal holdes, men det finnes et unntak dersom du har en ugyldig avtale.

Oppsigelse av avtale nevnes i avtaleloven § 36. Den åpner for at man kan endre eller sette til side en avtale om det vil være «urimelig eller i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende».

Det er ikke en særlig konkret formulert setning, og hva som er urimelig og ikke , vil være skjønnsbasert.

I tillegg, for at en bindende avtale skal være gjeldende, må alle parter ha vært enig om alle vesentlige punkter. Forholdene ved avtalens inngåelse kan heller ikke ha vært tvang eller utilregnelighet.

De færreste avtaler er evigvarende, og kan sies opp. Likevel er det noen avtaler som er presisert som evigvarende, slik som noen heftelser på en fast eiendom.

Hvilke krav stilles til en gyldig kontrakt?

Det er formfrihet knyttet til kontrakter. Det vil si at et det ikke er noen formelle krav for hvordan kontrakten skal se ut for at den skal være gyldig.

Typiske punkter som bør inngå i en kontrakt:

Men advokater blir likevel ofte brukt til å utforme kontrakter, ettersom man vil at innholdet skal være riktig og i henhold til loven.

Det vil si at det er presise formuleringer som ikke kan misforstås eller misbrukes. Da unngår du konflikt i ettertiden.

Avtalerett – fullmakt

Er man i stand til å inngå forhold hvor man blir juridisk bundet, er man også i stand til å delegere denne retten bort. En fullmektig kan da handle på vegne av fullmaktsgiver og inngå juridisk bindende dokumenter.

Fullmektig må da handle innenfor fullmaktens grenser. Slik at hvis fullmektig handler i strid med dette, og den andre parten skjønte eller burde skjønt det, er det ikke bindende for den som ga fullmakt.

Er den andre part i god tro når fullmektig handler på vegne av deg innenfor fullmaktens rammer, selv om det er i strid med instruksene, er du likevel bundet.

Stillingsfullmakt er en fullmakt som følger med visse stillinger og verv. For eksempel kan du inngå avtaler om kjøp og salg, samt ansettelser om du for eksempel representerer selskapet i form av å være daglig leder.

Avtalerett – Lovdata

Når vi snakker om avtalerett, er det flere lover som kan være relevante. Først og fremst Avtaleloven, som du finner på Lovdata.no her. I tillegg til Kong Christian Den Femtis Lov fra 1687 her.

I tillegg til de nevnte lovene, så finnes mer innsnevrede lover som også kan være relevant innenfor avtalerett:

 • Kjøpsloven
 • Forbrukerkjøpsloven
 • Forsikringsavtaleloven
 • Håndverkertjenesteloven
 • Avhendingslova
 • Bustadsoppføringslova

Hvis du skal lage en kontrakt eller lignende, bør du derfor vite hvilke lover som gjelder deg. Vær nøye, slik at du har alt på det rene, og unngår konflikt både før og etter.

Sammenlign tilbud fra advokater via Tjenestetorget

Det kan være vanskelig å finne en advokat med rett kompetanse og erfaring for sin sak. Noen kan være for dyre, mens andre kan mangle kompetanse innenfor det enkelte saksområdet. Det finnes mange advokater og det lønner seg å sjekke priser hos flere. Gjennom oss kan du raskt og enkelt få tilbud fra flere advokater – gjennom ett skjema!

Du fyller ut skjemaet og får opp hvilke advokater i ditt område som kan hjelpe deg i din sak. Kort tid etter vil du bli kontaktet med tilbud flere advokater, forutsatt at de har kapasitet.

Med Tjenestetorget kan du dermed spare både tid og penger - og tjenesten er gratis og uforpliktende.

Det betyr at det koster deg ingenting med mindre du velger en av advokatene. Du slipper å sende inn utallige henvendelser for å få tilbud.

Du vil altså ikke motta gratis rådgivning, men det er uforpliktende å be om tilbud.

Dette tar ikke mer enn 2 minutter av din tid

Sammenlign tilbud fra flere dyktige advokater med ett skjema. Det er gratis og helt uforpliktende å be om pristilbud gjennom Tjenestetorget.