Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg

Få tilbud på taksering av bolig fra flere selskaper

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris
Takstmann

Sammenlign priser på taksering av bolig

Motta tilbud på takst av din bolig fra flere dyktige takstmenn. Å bruke tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

 • 1
  Beskriv ditt behov
  Ved hjelp av et enkelt skjema forteller du kort hva du er ute etter
 • 2
  Få tilbud fra flere selskaper
  Jo flere selskaper du sammenligner, jo lettere er det å finne det beste tilbudet
 • 3
  Velg det beste tilbudet
  Velg deretter løsningen som passer deg best, til en lavest mulig pris

Taksering av bolig - Forskjell på takst og verdivurdering

Det finnes flere typer boligtakst, blant annet verditakst, boligsalgsrapport og tilstandsrapport.

En verditakst er en mer overfladisk vurdering som sier noe om markedsverdien på eiendommen, men en tilstandsrapport er mer teknisk. I den vil det stå hva som er gjort av arbeid i huset, om det er gjort av fagfolk, og om det foreligger dokumentasjon og garantier på det.

En verditakst eller takstrapport kan settes av megler eller takstmann. Denne blir ofte brukt i forbindelse med visninger og salg av boliger, men det er ikke den beste måten å taksere en bolig.

Boligkjøper ønsker å vite om feil og mangler

En boligkjøper vil vite om de grundige undersøkelsene, som kjennetegner en tilstandsrapport.

En tilstandsrapport er en mer omfattende verdivurdering utført av en takstmann eller -kvinne. Den beskriver boligens tekniske tilstand, vedlikeholdsbehov, kvalitet og avvik fra byggeforskrifter og normale forventninger om tilstand.

Den gir et mye bedre bilde over boligen, hva som har vært av feil og mangler, hva som er rettet opp i og hva som fremdeles er avvik.

Salg av bolig

Tilstandsrapport er nå den vanligste dokumentasjonen som brukes ved salg. Nå vil så og si alle som skal selge bolig, legge ved en tilstandsrapport.

De fleste eiendomsmeglere anbefaler også selgere å legge ved dette.

Hvem kan gi en god taksering av boligen?

Å taksere en bolig, vil si å sette en verdi på den. Før salg av bolig pleier de fleste å engasjere en takstmann, som kommer og inspiserer boligen.

Etter at takstmann har vært på befaring kan personen sette en verdi på boligen, og lage en tilstandsanalyse av boligen.

Hvorfor velger mange å engasjere en takstmann?

Når du selger en bolig, er det din plikt å gi potensielle kjøpere korrekte og relevante opplysninger om forhold ved eiendommen.

Selv om det er valgfritt å ha en tilstandsrapport når du selger bolig, er det få som ønsker å ta kjøpe en bolig uten den. Med en takstmann vet kjøper at de ser på en nøytral og faglig tilstandsrapport.

Tilstandsrapporten inneholder mye informasjon om boligen som kjøper kanskje ellers ikke ville fått, og er derfor en trygghet for både kjøper og selger.

Selgers opplysningsplikt

Selgers opplysningsplikt gjelder ikke bare selve selgeren, men også opplysninger gitt av de vedkomne har hyret inn - eiendomsmegler og takstmenn. Alle på selgers side er ansvarlig for at informasjonen stemmer overens med standarden på boligen.

Selger kan ikke bli erstatningspliktig for eventuelle feil og mangler som kom frem i takstmann sin tilstandsrapport eller selgers egenerklæringsskjema. Alt som står i den regnes som kjent informasjon for begge parter.

Akkurat som selger har opplysningsplikt, har også kjøper en undersøkelsesplikt.

Konsekvensene av å prøve å skjule mangler kan gi selger store konsekvenser etter salget av boligen. For å være sikker på at man oppfyller opplysningsplikten velger derfor mange å få inn en takstmann på befaring.

Er du usikker på hvordan du skal selge bolig? Her kan du få informasjon om hvordan du går frem og hva boligen er verdt. 

Hva inneholder boligsalgsrapporten?

Grunnen til at tilstandsrapporten er så omfattende, er at den ikke skal kunne misforstås og føre til en konflikt senere.

I sjekklisten sin vil takstmannen vurdere behovet for reparasjoner, vedlikehold, behov for fornyelse. Etter det kan megler kan fastsette en verdi på boligen.

Norsk takst har utformet et standarddokument som inneholder faste punkter, som skal inkluderes i rapporten og retningslinjer for hvordan takstmenn skal beskrive feil og mangler i boligen.

Rapporten inneholder de viktigste forholdene, og de faste punktene.

Fem ulike tilstandsgrader

Etter å ha lest tilstandsrapporten skal du kunne få svar på boligens tilstand og levetid. Den skal blant annet si noe om hvor lenge de forskjellige delene av huset kan forventes å vare.

For å vurdere dette benytter takstmannen seg fem ulike tilstandsgrader:

 • TG0 (ingen avvik)
 • TG1 (mindre eller moderate avvik)
 • TG2 (vesentlige avvik)
 • TG3 (stort eller alvorlig avvik)
 • TGiU (ikke undersøkt eller ikke tilgjengelig for inspeksjon)

Takstdokumenter har en levetid på ca. seks måneder.

Hva er norsk takst?

Norges Takseringsforbund (NTF) er landets største og eldste organisasjon for takstforetak og takstmenn. Takstmenn som er sertifiserte gjennom NTF, har gjennomført den lengste, offentlig godkjente takstutdannigen i Norge.

Dette gjør at alle takstfolk som er sertifiserte gjennom NTF har en solid faglig bakgrunn, og kan gi kunder en god, objektiv og grundig takst. Dette skaper en balanse og troverdighet på boligmarkedet.

I Forbrukerrådets befolkningsundersøkelse fra 2015, svarte 8 av 10 at markedsverdi vurdert av en uavhengig takstmann er viktig eller svært viktig for et boligkjøp.

Hva er e takst?

En e-takst eller elektronisk takst, er et verktøy en bransjestandard for verdifastsettelse av boliger/eiendommer.

E-taksten vil gi boligen en verdi basert på statistiske data for blant annet:

 • Beliggenhet
 • Standard
 • Nærområdet

Videre kan e-taksten komme frem til en verdivurdering for hva boligen kunne blitt solgt for nå.

Lurer du på hva boligen ble solgt for tidligere?

Det trenger ikke bare å være salg av bolig, men også:

 • Salg av hytter
 • Refinansiering av boliglån
 • Fastsette verdien på boligen i et arveoppgjør, skilsmisse eller tvangssalg.

Hvordan fungerer e-takst?

For å få en e-takst må du kontakte en eiendomsmegler eller bestille en e-takst/verdivurdering.

I tillegg trenger megler svar på boligens:

 • Byggeår
 • Årstall for eventuelle oppgraderinger av boligen
 • Standard og fasiliteter
 • Areal og tomtestørrelse
 • Fellesgjeld
 • Faste utgifter

Som regel må du også sende inn noen bilder av boligen, spesielt bad, kjøkken og fasade.

Megler vil da se på hvordan alle disse punktene veies opp mot hverandre, og hva boligen er verdt.

Hva er forskjell på e-takst og prisantydning?

Forskjellen er at e-taksten er meglers vurdering av hva du helt sikkert burde få for boligen, men prisantydning er hva megler tror du kan få solgt for.

Hva koster e-takst?

Prisen på e-takst vil variere fra meglerkontor til meglerkontor, men vil som regel ligge på alt fra ingenting til 4000 kroner. 

Husk at mange meglere tilbyr gratis verdivurdering, for å få deg som kunde. Her kan du lese 8 gode tips til hvordan du velger en eiendomsmegler. 

Hva koster en tilstandsrapport?

En boligsalgsrapport vil alltid være dyrere enn en verdivurdering, men det er den verdt.

Hva en takstmann tar for å taksere eiendom vil først og fremst variere utifra størrelsen på boligen. Dette sier seg vel kanskje selv - det tar lenger tid å befare et stort hus, enn en liten leilighet.

For landbrukseiendom gjelder egne priser.

Prisen vil også variere ut ifra hva slags rapport eller tjeneste du trenger - tilstandsrapport, boligsalgsrapport eller annet.

Siden en tilstandsrapport og boligsalgsrapport er grundigere enn en verditakst, er de dyrere å få utarbeidet.

En tilstandsrapport vil som regel ligge på alt fra 5000 kroner, til 25 000 kroner, avhengig av størrelsen på boligen.

Hvordan spare penger?

For å spare penger er det lurt å spare takstmannen for litt jobb. Dersom du har viktige papirer i orden, slipper vedkomne å bruke tid på å skaffe dette - Det sparer deg for penger, og takstmann for tid.

Dokumentasjon du burde ha tilgjengelig før takstmannen kommer på befaring er:

 • Kjøpekontrakt og skjøte
 • Brukstillatelse
 • Kommunale avgifter
 • Ligningsverdi (fra selvangivelse)
 • Målebrev og situasjonskart
 • Tegninger for plan og fasade
 • Forsikringsbevis
 • Dokumentasjon på eventuell oppussing gjort av fagfolk

Det kan også være lurt å velge en lokal takstmann, så du slipper reisetids-utgifter.

Sammenlign flere tilbud

Priser og kvalitet på takstmenn kan variere stort. Derfor er det lurt å høre med flere ulike takstmenn før du bestemmer deg for et tilbud. Vi har gjort dette lettere for deg.

Alt du trenger å gjøre er fylle inn skjemaet vårt, og vi tar det videre. Etter kort tid vil du motta flere tilbud fra ulike takstmenn.

Da er det både lett for deg å få et overblikk og sammenligne pris og vilkår.

I tillegg er takstkontorene klar over at du mottar tilbud fra andre samtidig, og vil derfor prøve å gi deg det beste tilbudet - slik at du velger dem.

Finn beste pris på takstmann

Å benytte seg av vår sammenligningstjeneste er både gratis og uforpliktende.

Hvis du skal selge bolig, kan det hende du ønsker å komme i kontakt med en flink megler også.

Du kan innhente tilbud på flere eiendomsmeglere og sammenligne samme måte som med en takstmann. Skjema for det finner du her. 

Sammenlign priser på taksering av bolig
Motta tilbud på takst av din bolig fra flere dyktige takstmenn. Å bruke tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Taksering av bolig